Ubiór w miejscu pracy

Niezależnie od tego gdzie pracujemy w każdym zawodzie obowiązują pewne zasady i normy odnośnie ubrania. Wielu pracodawców wymaga i bardzo przestrzega aby pracownicy byli ubrani w określony strój. Zasady dotyczące dress codu zazwyczaj są zawarte w wewnętrznym regulaminie pracodawcy. Zgodnie z artykułem 104 kodeksu pracy, to regulamin określa organizację oraz porządek w procesie pracy i związane z tym prawa i obowiązki. Zgodnie z artykułem niezastosowanie się do wymagań ujętych w regulaminie jest traktowane jako naruszenie obowiązków pracowniczych.

Ubiór w miejscu pracy jest bardzo ważnym elementem wpływającym na wizerunek całej firmy. Zwłaszcza jeśli konkretne stanowisko wymaga bezpośredniego kontaktu z klientem, odpowiedni i stosowny strój będzie obowiązkowy. Nie tylko pracownik będzie czuć się lepiej i bardziej pewnie siebie, ale to właśnie klient doceni profesjonalizm i poważne podejście do sprawy. W bankach wymagane są eleganckie ubrania, które znacząco będą miały wpływ na wrażenie jakie będzie wywierała dana firma.

W przypadku restauracji, hotelów czy niektórych sklepów np. z butami pracownicy bardzo często ubrani są w stroje posiadające logo danej marki. Pracodawca ma prawo wymagać takiego ubrania ale tylko w przypadku gdy sam pokryje koszty związane z produkcją takiej odzieży i dostarczy ją pracownikowi.

Normy prawne dotyczące dress code

Stroje wybrane przez pracodawce, które mają być noszone przez pracowników muszą spełniać pewne normy. W artykule 11 Kodeksu pracy, można przeczytać, że pracodawca ma obowiązek szanowania godności i innych dóbr pracownika, dlatego żaden przedsiębiorca nie może zażądać niestosownych strojów.

dress code

Jakie mogą być konsekwencje, gdy pracownik stawi się w miejscu pracy w nieodpowiednim stroju, podczas gdy jest on dokładnie opisany w regulaminie?

W przypadku jednorazowej sytuacji, gdy pracownik z określonych, konkretnych powodów nie założył oczekiwanego ubioru, pracodawca powinien zwrócić słownie uwagę. W momencie gdy pracownik celowo nie przestrzega zasad bądź pojawia się bez odpowiedniego stroju w pracy kilkukrotnie, zazwyczaj stosowana jest kara nagany lub upomnienia. W zależności od danej pracy kary te mogą być łagodniejsze lub bardziej surowe. W przypadku gdy strój jest nieodłącznym elementem wykonywania danego zawodu np. sędzia, niedostosowanie się do reguł może spowodować nawet wypowiedzenie takiej osoby z pracy. Jeśli jednak pracując w firmie, nie mamy określonych dokładnie wymaganych strojów, za nieodpowiedni ubiór pracodawca po prostu porozmawia i da wskazówki.

Powszechne zasady

Podsumowując, w większości firm obowiązują pewne zasady ubierania się pracowników. Sprecyzowane polecenia są zazwyczaj ujęte w formie pisemnej i umieszczone w regulaminie. Ich nieprzestrzeganie, zwłaszcza jeśli strój w danym zawodzie jest ważnym elementem wpływającym na wizerunek, zostaną ukarane naganą, upomnieniem, a w szczególnych przypadkach zwolnieniem z pracy. Dress code jest nie tylko sposobem ujednolicenia pracowników, ale przede wszystkim buduje wizerunek całej firmy.